prisiekti

prisiekti
prisíekti vksm. Prisíekiau ištikimýbę sàvo výrui.

.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • prisiekti — 1 prisiekti, prisiẽkti, ia, prìsiekė žr. 1 pasiekti: 1. Q651, Š, DŽ, NdŽ Prisiekiau puodą ant lentynos Jn(Kv). Kaži, ar bus bent geldoj užtenkamai vandens, kad jie galėtų prisiekti atsigerti? I.Simon. Prisieko lovio ir išgėrė [v]andinį Rdn.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiekti — 2 prisiekti tr., intr. Rtr, DŽ1, Brt, Lz; Q171, SD307, B, H173, Sut, PK82, S.Dauk, P, L duoti priesaiką, priesaika patvirtinti: Aš tau prisiekiau priesaika, kurios nedrįs sulaužyti nei vienas tų, kur aukso pentinus ir riterio juostą dėvi V.Krėv.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisiektinis — prisiektìnis, ė adj. (2); SD307, A1885,120 davęs priesaiką, priesaikinis: Tai mano prisiektìnis vyras J. Netur tėvo, nei motutės, nei vyrelio prisiektinio NS1070. | Čia kaip ir prisiektìniai mano kalniai (prie jų esu prisirišęs) Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • piesiekti — 2 piesiekti (dial.) intr. prisiekti: Mes turėjom Viliuo (kaizeriui) piesiekti, o ans pabėgo Sg. siekti; atsiekti; išsisiekti; piesiekti; prisiekti; atsiprisiekti; paprisiekti; užprisiekti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užprisiekti — 2 užprisiekti 1. žr. 2 prisiekti: Susitarė ir užprisiekė užmušti Povilą brš. | refl. N. 2. tr. OsG173 prisaikdinti: Užprisiekiu tave per Dievą, idant mane nevargintumbei BtMr5,7. Velnią užprisiekiu (keikdamas šaukiu liudininku) R65. | refl.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiekti — 1 apsiekti tr., apsiẽkti, ia (àpsiekia), àpsiekė 1. SD1115 apimti, aprėpti ką dirbant: Reik apsiekti tinklu visą ežerą, jei nori žuvies sugauti Ggr. Nedidelis, apsiekamas duburelis, o žuvų – su rankoms kabink Plng. 2. rankomis apglėbti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiekti — 1 atsiekti Rtr, Š, atsiẽkti, ia (àtsiekia Pv), àtsiekė 1. tr. H, R, Sut, Š, DŽ įstengti paimti, paliesti ką toliau esantį: Tai savo ranka n atsieksi K. 2. tr., intr. paliesti, prisitikti, priartėti: Kraštą atsiekti, prie krašto prisigauti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiekti — 2 atsiekti 1. tr. ištesėti priesaiką: Idant atsiektų savo prisiegą, kurią jis jūsų tėvamus prisiekęs yra BB5Moz7,8. 2. refl. SD215, Sut priesaiką paneigti, atsisakyti. siekti; atsiekti; išsisiekti; piesiekti; prisiekti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiprisiekti — 2 atsiprisiekti tr.; SD1107 žr. 2 atsiekti 2. siekti; atsiekti; išsisiekti; piesiekti; prisiekti; atsiprisiekti; paprisiekti; užprisiekti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”